Bu Wiji

Keinginan mamaku menyenangkan orang yang menolongnya setiap hari di rumah, akhirnya aku diminta untuk melukis ibu Wiji. Semoga pekerjaan melukisku dapat membahagiakan orang lain.
Cat Minyak 40x50, h 0, B 0